Tømmerflåder

Lån tønder og rafter til bygning af tømmerflåder og sæt igang på Sejlerengen. 

Foto: Bernt Nielsen

Centret råder over tønder og rafter til bygning af tømmerflåder, dog skal lejere selv medbringe tovværk. Bygning og isætning/optagning af flåden kan foregå på Sejler-engen.

Da decideret sejlads med tømmerflåde er ikke tilladt på Julsø, skal flåden hele tiden være fastgjort til land.

Alle som ønsker at lave tømmerflådesejlads skal kontakte centerkontoret for tilladelse. 


Enter text here