Kontaktinfo

Har I nogle spørgsmål, er I altid velkommen til at ringe eller skrive en mail til os.

Telefon: 86 84 60 28

Mail: Sletten@FDF.dk

Vores adresser er:

Det ny Sletten - Bøgedalsvej 16, 8680 Ry

Æblegården- Bøgedalsvej 30, 8680 Ry

Limbjerggård - Bøgedalsvej 20, 8680 Ry

Bøgebjerg- Bøgedalsvej 6, 8680 Ry