Rengøring, linned og forplejning

Nedenfor ses oplysninger om rengøring, linned og forplejning.

Rengøring

Før afrejse skal lejer sørge for, at alt er ryddet og rengjort. Gulvvask udføres kun på køkkengulve. Øvrige gulve skal være fejede og klar til vask. Ved lejemål i skoleferier skal lejer dog vaske alle gulve.

Særligt for lejrbaserne (Lejrbase Bøgebjerg, Hemmeligheden samt Det lille hus på Prærien) og toilet/badefaciliteter ved Sejlcentret gælder det, at alle gulve skal vaskes - uanset tidspunkt for lejemålet.

Lejere af udearealer skal før afrejse sørge for oprydning og rengøring af det benyttede areal. Affald anbringes i containere efter anvisning.

Affaldscontainere og affaldsområder i øvrigt må kun anvendes til almindeligt husholdningsaffald, pap og flasker. Alt andet affald skal lejer selv sørge for at bortskaffe.

Linned

I skal selv have sengetøj og sovepose med. Under de enkelte overnatningssteder står der, hvis I skal have liggeunderlag med.

Forplejning

Når I lejer Sletten, skal I selv stå for forplejning. Under de enkelte overnatnings steder, kan I se hvilke køkkenfaciliteter der er.