Tømmerflåder

Lån tønder og rafter til bygning af tømmerflåder og sæt igang på Sejlerengen. 

Foto: Bernt Nielsen

Centret råder over tønder og rafter til bygning af tømmerflåder, dog skal lejere selv medbringe tovværk. Bygning og isætning/optagning af flåden kan foregå på Sejler-engen.

Da decideret sejlads med tømmerflåde er ikke tilladt på Julsø, skal flåden hele tiden være fastgjort til land.

Alle som ønsker at lave tømmerflådesejlads skal kontakte centerkontoret for tilladelse.