Nature Tag Wall

Lige i skovkanten af Slettens største lejrareal "Knøsmarken" står den store Nature Tag Wall.

Bernt Nielsen

På kanten mellem skoven og lejrområdet - mellem natur og kultur - kan man finde Slettens skov-gæstebog. Her må man snitte sit navn ind i en af de 10 store egeplanker, som er opstillet i en kvart-cirkel. Kvart-cirklen danner en slags „bagtæppe“ i den naturlige amfi, som er dannet af bakken og Tag Wall’en. Alle baser kan frit benyttes uden booking.