Tømmerflåder

Centret råder over tønder og rafter til bygning af tømmerflåder. Lejere skal selv medbringe tovværk. Bygning og isætning/optagning af flåden kan foregå på Sejler-engen.

Foto: Bernt Nielsen


Decideret sejlads med tømmerflåde er ikke tilladt på Julsø. Flåden skal hele tiden være fastgjort til land.

Alle som ønsker at lave tømmerflådesejlads skal kontakte centerkontoret for tilladelse.