Nature Tag Wall

Lige i skovkanten af Slettens største lejrareal "Knøsmarken" står den store Nature Tag Wall.

Bernt Nielsen

Den er helt bevidst opstillet lige her - på kanten mellem skoven og lejrområdet -mellem natur og kultur. Nature Tag Wall’en er sagt med et rigtigt dansk ord: En skov-gæstebog. Her må man snitte sit navn ind i en af de 10 store egeplanker, som er opstillet i en kvart-cirkel. Kvart-cirklen danner en slags „bagtæppe“ i den naturlige amfi, som er dannet af bakken og Tag Wall’en.


Booking via udlejningen eller hos naturvejlederen Tomas på telefon:  86 84 57 59 eller på: naturvejleder@FDF.dk